Categorie archief: Projecten

Wegvangen vissen stoomgemaal Wieringerwaard

In opdracht van K Dekker Bouw en infra uit Warmenhuizen zijn door Groot Eco Advies in het uitwateringskanaal van het oude gemaal in Wieringerwaard de aanwezige vissen weggevangen. Het uitwateringskanaal wordt gerenoveerd.  Tijdens het wegvangen bleek er vele tienduizenden voorntjes, baars, snoek en zeelt aanwezig te zijn. Het betrof veelal jonge exemplaren.

Het aantal was zo overweldigend, dat de vangactie twee dagen in beslag nam. In het Noordhollands dagblad is hiervan een artikel verschenen.

Klik hier om het artikel te lezen.

Nieuwe locatie sportvereniging De Kraaien

Groot Eco Advies is sinds juli 2016 als ecologisch onderzoeks- en adviesbureau betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe locatie van sportvereniging De Kraaien in Zaandijk. In opdracht van de gemeente Zaanstad worden ecologische adviezen gegeven en is in 2017 een uitgebreide inventarisatie naar (beschermde) soorten uitgevoerd.

Een van de aangetroffen soorten is de Rugstreeppad. In samenwerking met Antea is een mitigatie- en compensatieplan opgesteld, ten einde een ontheffing Wet natuurbescherming te verkrijgen. Op basis van het mitigatie- en compensatieplan is ontheffing verleend, waarna september 2017 een paddenscherm om de toekomstige locatie is aangebracht, een paddenpoel is gegraven en een winterbiotoop is aangelegd. 3 oktober 2017 is hiervan in het Noord-Hollands Dagblad een krantenartikel verschenen.

Klik hier om het artikel te lezen.

Ecologisch toezicht baggeren Edam

In de gemeente Edam-Volendam wordt op dit moment een aantal watergangen gebaggerd. Groot Eco Advies verzorgt in dit project het ecologisch toezicht en de ecologische advisering.

Naast het feit dat de aannemer als eerste verantwoordelijk is voor het ecologisch verantwoord baggeren, heeft de gemeente Edam-Volendam Ecologisch adviesbureau Groot Eco Advies in de hand genomen om de baggerwerkzaamheden ecologisch te begeleiden.

Lees verder

Wegvangen vissen Alkmaar Vaart, november 2015

DSC_0384Op de locatie van nieuwbouwproject Vaart in Alkmaar zijn november 2015 twee sloten waar aan de oevers werkzaamheden gaan plaatsvinden met behulp van netten afgesloten van de rest van het watersysteem en is daarna met een elektrisch schepnet de aanwezige visfauna weggevangen en over geplaatst naar andere sloten.

Lees verder