Home

IMG_0028Welkom op de website van Groot Eco Advies!

De eigenaar van Groot Eco Advies is Jaap Groot. Na 16 jaar mede-eigenaar te zijn geweest van ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en Groot, ben ik  per 1 januari 2016 begonnen met mijn eigen ecologisch onderzoeks- en adviesbureau.

Met mijn jarenlange ervaring op diverse ecologische werkvelden kan ik u op allerlei terreinen met raad en daad bijstaan.

Variërend van de quick scan Flora- en faunawet en gericht veldonderzoek naar beschermde soorten tot uitgebreide advisering en toetsing van uw (ruimtelijke) plannen aan  Natura 2000-beheerplannen en/of het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS).

Ook voor inventarisaties van terreinen bent u bij mij op het goede adres.

Naast mijn eigen veldwerkzaamheden en deskundigheid, onderhoud ik goede contacten met collega-adviesbureaus om eventueel gezamenlijk grootschaliger onderzoek uit te voeren.

Groot Eco Advies is sinds 2016 aangesloten bij de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus.