Ecologische begeleiding

Nadat een ontheffing of vergunning is verkregen, worden de werkzaamheden ecologisch begeleid. Daarbij worden de werkzaamheden getoetst aan de verkregen ontheffing en kunnen door middel van ecologische advisering steeds praktische oplossingen worden gezocht.

Voorbeeldprojecten:
Wegvangen vissen Alkmaar Vaart
Baggeren Edam

< Stap 4: Ontheffing