Ecologisch toezicht baggeren Edam

In de gemeente Edam-Volendam wordt op dit moment een aantal watergangen gebaggerd. Groot Eco Advies verzorgt in dit project het ecologisch toezicht en de ecologische advisering.

Naast het feit dat de aannemer als eerste verantwoordelijk is voor het ecologisch verantwoord baggeren, heeft de gemeente Edam-Volendam Ecologisch adviesbureau Groot Eco Advies in de hand genomen om de baggerwerkzaamheden ecologisch te begeleiden.

Minimaal tweemaal per week wordt de bagger (nadat deze door de aannemer al is gecontroleerd) door Groot Eco Advies gecontroleerd op aanwezige amfibieën, vissen (waaronder Bittervoorn en Kleine modderkruiper) en zoetwatermosselen.

Sinds eind november 2015 zijn op deze wijze door de aannemer en Groot Eco Advies vissoorten als Baars, Bittervoorn, Kleine modderkruiper en honderden mosselen overgezet.

Teruggezet exemplaar van 13 cm.

Teruggezet exemplaar van 13 cm.