Wegvangen vissen Alkmaar Vaart, november 2015

DSC_0384Op de locatie van nieuwbouwproject Vaart in Alkmaar zijn november 2015 twee sloten waar aan de oevers werkzaamheden gaan plaatsvinden met behulp van netten afgesloten van de rest van het watersysteem en is daarna met een elektrisch schepnet de aanwezige visfauna weggevangen en over geplaatst naar andere sloten.

In de sloten werden onder andere Baars, Zeelt, Tiendoornige en Driedoornige stekelbaars, Snoek en de beschermde Kleine modderkruiper weggevangen.

DSC_0361

DSC_0358

Door de visfauna weg te vangen en over te zetten naar wateren waar geen werkzaamheden plaatsvinden kunnen (eventuele) werkzaamheden aan de oevers van de sloten plaatsvinden zonder dat de visfauna hiervan schade ondervindt. Nadat de werkzaamheden aan de oever zijn afgerond kunnen de netten worden verwijderd en kan de visfauna de tijdelijk afgezette sloten her koloniseren.

Op de foto’s wordt een deel van de weggevangen visfauna in gezelschap van Wethouder Elly Konijn (D66) overgezet.

DSC_0380