Onderzoek

IMG_7620Inventarisaties leveren vaak veel informatie op over de natuurwaarden in een gebied. Door Groot Eco Advies kunnen inventarisaties op het gebied van flora, vegetatie en diergroepen als amfibieën, reptielen, broedvogels en vissen worden uitgevoerd. Samenwerking met collega-bureaus maakt het mogelijk ook andere soortgroepen te inventariseren. Door de inventarisatie van deze soortgroepen kan een helder inzicht worden verkregen in de bestaande natuurwaarden van een terrein.

Flora en vegetatie

Hier moet nog een tekstje komen. Lees verder

Fauna

Hier moet nog een tekstje komen. Lees verder