Nieuwe locatie sportvereniging De Kraaien

Groot Eco Advies is sinds juli 2016 als ecologisch onderzoeks- en adviesbureau betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe locatie van sportvereniging De Kraaien in Zaandijk. In opdracht van de gemeente Zaanstad worden ecologische adviezen gegeven en is in 2017 een uitgebreide inventarisatie naar (beschermde) soorten uitgevoerd.

Een van de aangetroffen soorten is de Rugstreeppad. In samenwerking met Antea is een mitigatie- en compensatieplan opgesteld, ten einde een ontheffing Wet natuurbescherming te verkrijgen. Op basis van het mitigatie- en compensatieplan is ontheffing verleend, waarna september 2017 een paddenscherm om de toekomstige locatie is aangebracht, een paddenpoel is gegraven en een winterbiotoop is aangelegd. 3 oktober 2017 is hiervan in het Noord-Hollands Dagblad een krantenartikel verschenen.

Klik hier om het artikel te lezen.